top of page

Sant asistans

Èske ou ofri rezèvasyon gwoup pou evènman oswa okazyon espesyal?

Wi, nou kapab akomode rezèvasyon gwoup pou evènman oswa okazyon espesyal. Tanpri kontakte nou dirèkteman pou diskite sou bezwen espesifik ou yo ak kondisyon.

Èske pwodwi nou yo respekte anviwònman an?

Wi, nou fyè pou nou itilize epi ofri pwodwi san kraze anviwònman an. Nou pran angajman pou ankouraje pwodwi natirèl ak aspè ekolojik nan tout aspè nan biznis nou an.

Èske w gen nenpòt restriksyon laj pou sèvis ou yo?

Nou akeyi kliyan tout laj pou jwi sèvis nou yo. Sepandan, kèk tretman ka gen restriksyon sou laj oswa mande konsantman paran pou minè yo. Tanpri mande anplwaye nou yo pou plis enfòmasyon.

Ki mezi sekirite ak ijyèn ou mete an plas?

Nou respekte pwotokòl sekirite ak ijyèn strik pou asire byennèt kliyan nou yo ak anplwaye nou yo. Sa gen ladann sanitasyon regilye nan ekipman, itilizasyon zouti jetab lè sa nesesè, ak konfòmite ak direktiv sante lokal yo.

bottom of page