top of page

POLITIK MAXAGE

Règleman rezèvasyon ak anilasyon:

 • Kliyan yo oblije pran yon randevou davans pou asire disponiblite.

 • Nou resevwa kliyan san rezèvasyon men nou pa garanti li ap jwenn sèvis.

 • Ou ka fè rezèvasyon sou entènèt oswa pa telefòn.

 • Yo mande yon avi 24 èdtan pou nenpòt rezèvasyon ki anile oswa ranvwaye san frè.

Pri ak politik peman:

 • Pri pou sèvis masaj yo parèt klèman sou sit entènèt la.

 • Yo dwe fè peman an antye anvan nou bay sèvis yo.

 • Metòd peman nou aksepte yo se: lajan kach, kat, Moncash, Natcash ak transfè labank.

 

Fòm Sante ak Règleman sou Konfidansyalite:

 • Kliyan dwe ranpli yon fòm sante anvan chak sesyon pou divilge nenpòt enkyetid sante, alèji oswa kondisyon medikal.

 • Enfòmasyon yo itilize nan lojik pou pèsonalize sesyon an selon bezwen kliyan an.

 • Enfòmasyon pèsonèl kliyan yo trete ak konfidansyalite.

 

Politik ijyèn:

 • Etablisman an kenbe yon pwotokòl pwòpte strik pou asire yon anviwònman ki an sekirite ak ijyenik pou envite.

 • Tab masaj ak ekipman yo regilyèman netwaye ak dezenfekte ant chak randevou.

 • Terapis yo swiv bon pratik ijyèn men yo, tankou lave men yo anvan ak apre chak sesyon.

 • Yo itilize dra blan ak sèvyèt pwòp pou chak kliyan.

 • Yo ankouraje envite yo pou yo kominike nenpòt enkyetid oswa preferans ijyèn pou asire yon eksperyans konfòtab.

bottom of page